НОВИНИ

ЗНАМ И МОГА ООД ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

Знам и мога ООД получи финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".

Проектът и главната му цел са подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Номер на договора: BG16RFOP002-2.073-2866-C01

Общата стойност на проекта е 4400 лв., от които 3740 лв. са под формата на европейско и 660 лв. под формата на национално съфинансиране.

Началото на проекта е 06.07.2020 г, а краят му е 06.10.2020 г.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече